Clinical Best Solutions – nowoczesny ośrodek badań klinicznych

Badania kliniczne umożliwiają wprowadzanie nowych leków i terapii, co jest kluczowe dla rozwoju współczesnej medycyny. Nie da się tego zrobić bez udziału pacjentów – aby jednak nie obawiali się oni o swoje zdrowie, badania prowadzone są według ścisłych reguł. Wśród zasad prowadzenia badań klinicznych duży nacisk kładzie się także na wiarygodność uzyskiwanych wyników.

Dobra Praktyka Kliniczna

Współczesne badania kliniczne nie mają nic wspólnego z eksperymentami na ludziach przeprowadzanymi w przeszłości. Świat medyczny honoruje tylko wyniki badań prowadzonych według zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice, w skrócie GCP) – ich przestrzeganie to gwarancja, że cały proces badawczy odbywał się zgodnie z normami etycznymi i naukowymi. Standard GCP został opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH).

Wytyczne Dobrej Praktyki Klinicznej obowiązują także w ośrodkach Clinical Best Solutions, które specjalizują się w badaniach klinicznych faz II, III i IV. Każdy zakwalifikowany pacjent bierze udział w badaniu dobrowolnie oraz otrzymuje pełną informację odnośnie wdrażanej metody leczenia, jej działania i ewentualnych skutków ubocznych. Pacjent nie musi pozostawać w badaniu do przewidzianego harmonogramem końca: ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z badania, może też zakończyć udział wskutek decyzji lekarza.

Wiarygodność wyników

Clinical Best Solutions korzysta z nowoczesnych metod opracowywania wyników badań. Za najbardziej wiarygodną uchodzi podwójnie ślepa próba – podczas takiego badania ani uczestnik, ani badacz nie wie, kto otrzymuje testowany preparat, a kto placebo. Dzięki tej metodzie udaje się wyeliminować błędy spowodowane subiektywnymi oczekiwaniami lekarza bądź pacjenta, które mogłyby wpłynąć na efekt leczenia i tym samym zakłócić wyniki.

Odpowiednie przechowywanie próbek

Wyniki zafałszować może też niewłaściwy sposób przechowywania próbek, dlatego w Clinical Best Solutions leki i zgromadzony materiał biologiczny przechowuje się w specjalnych pomieszczeniach z kontrolą temperatury. W obu ośrodkach znajdują się zamrażarki osiągające temperaturę poniżej -25 stopni Celsjusza, lodówki oraz niezbędny do prowadzenia badań sprzęt: wirówka, spirometr, cieplarka, pulsoksymetr, termometry, aparat EKG, ciśnieniomierze, waga. Pacjenci są przyjmowani w gabinetach lekarskich, ponadto jest jeszcze osobny gabinet zabiegowy z punktem pobrań. Cała dokumentacja medyczna znajduje się w dedykowanym pomieszczeniu z ograniczonym dostępem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście + osiemnaście =